CHỌN MUA CHUNG CƯ - các yếu tố quyết định và động lực tâm lý

CHỌN MUA CHUNG CƯ - các yếu tố quyết định và động lực tâm lý

Freedownload Published at June 2018

- AN TOÀN là yếu tố hàng đầu mà người mua nhà chung cư quan tâm - Trong bối cảnh nhu cầu về nhà chung cư ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng cao, các chung cư ở ... Read more

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam – Tháng 8/2017

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam – Tháng 8/2017

Freedownload Published at August 2017

“Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam – Tháng 8/2017” tóm lược tình hình kinh tế Việt Nam trong tháng 7 năm 2017 và dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2017. Bạn ... Read more

Vietnam Monthly Macroeconomic Report - August 2017

Vietnam Monthly Macroeconomic Report - August 2017

Freedownload Published at August 2017

“Vietnam Macroeconomic Report - August 2017” provides a recap of Vietnam's economy in July 2017 and forecasts of economic indicators for 2017. You can download without registration! (Please go to ... Read more

Báo cáo ngành hàng rau quả Việt Nam 2016

Báo cáo ngành hàng rau quả Việt Nam 2016

Freedownload Published at July 2017

Rau quả là một trong những ngành hàng của Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhờ điều kiện đất đai và khí hậu đa dạng, rau quả ... Read more

Báo cáo ngành hàng nước uống đóng chai 2016

Báo cáo ngành hàng nước uống đóng chai 2016

Freedownload Published at July 2017

Báo cáo dựa trên khảo sát được thực hiện năm 2016 của MarketIntello đối với sản phẩm đồ uống không cồn tại thị trường Hà Nội, các nội dung của báo ... Read more

Báo cáo ngành hàng nước ngọt 2016

Báo cáo ngành hàng nước ngọt 2016

Freedownload Published at July 2017

Báo cáo dựa trên khảo sát được thực hiện năm 2016 của MarketIntello đối với sản phẩm nước ngọt tại thị trường Hà Nội, các nội dung của báo cáo bao ... Read more