Tóm tắt

Mã số: 2016FMCGVN01

Ngày phát hành: 31 July 2017

Lĩnh vực :

  • FMCG and Retail
  • Ngành hàng tiêu dùng nhanh

Số trang : 44

Giá: 0 VND - 0.00 USD

Báo cáo dựa trên khảo sát được thực hiện năm 2016 của MarketIntello đối với sản phẩm đồ uống không cồn tại thị trường Hà Nội, các nội dung của báo cáo bao gồm những thông tin chung về ngành, sự cạnh tranh giữa các nhãn hàng và thói quen sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai của người tiêu tiêu dùng. Để tải tóm tắt báo cáo, vui lòng chọn "Tải về miễn phí"

Báo cáo ngành hàng nước uống đóng chai 2016

Thị trường nước đóng chai chịu sự chi phối của một số nhãn hàng lớn như Pepsico, Coca CoLa, Lavie.... Để có thể xâm nhập được thị trường này, các doanh nghiệp cần hiểu biết về thói quen mua sắm và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn nhãn hàng nước đóng chai. 

Người tiêu dùng có đang nhận diện nhãn hàng của bạn như thế nào?

Thói quen sử dụng sản phẩm nước đóng chai của người tiêu dùng miền Bắc là gì?

Báo cáo dựa trên khảo sát được thực hiện năm 2016 của MarketIntello đối với sản phẩm đồ uống không cồn tại thị trường Hà Nội, các nội dung của báo cáo bao gồm những thông tin chung về ngành, sự cạnh tranh giữa các nhãn hàng và thói quen sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai của người tiêu tiêu dùng.

Để nhận miễn phí bản full báo cáo ngành hàng sản phẩm nước uống đóng chai, vui lòng liên hệ

Email: info@marketintello.com hoặc trinhhoang@marketintello.com

SĐT: (+84)024-39351419

 

I. Tóm tắt báo cáo

II. Thông tin tổng quan về ngành

III. Kết quả khảo sát

IV. Thông tin chung về khảo sát

 

Liên Hệ

Trụ sở chính

Suite 305-307, 12 Trang Thi Street,
Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: (+84)04-39351419
Fax: (+84)04-39351418
Email: info@marketintello.com

Chi nhánh

15th Floor, Unit D1502, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh Street,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel : (84-8) 3507 0622