Tóm tắt

Mã số: 2016AGVN01

Ngày phát hành: 31 July 2017

Lĩnh vực :

  • Nông nghiệp

Số trang : 55

Giá: 0 VND - 0.00 USD

Rau quả là một trong những ngành hàng của Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhờ điều kiện đất đai và khí hậu đa dạng, rau quả của Việt Nam có nhiều chủng loại với khoảng 120 loại rau và 40 loại cây ăn quảđược thu hoạch theo các mùa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Báo cáo rau quả mang đến bức tranh tổng quan từ sản xuất, xuất khẩu và tiềm năng thị trường rau quả Việt Nam Để tải tóm tắt báo cáo, vui lòng chọn "Tải về miễn phí"

Báo cáo ngành hàng rau quả Việt Nam 2016

Rau quả là một trong những ngành hàng của Việt Nam có tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhờ điều kiện đất đai và khí hậu đa dạng, rau quả của Việt Nam có nhiều chủng loại với khoảng 120 loại rau và 40 loại cây ăn quả được thu hoạch theo các mùa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng diện tích gieo trồng rau đậu trên cả nước năm 2015 đạt 887,8 nghìn ha, tăng 10,3% so với năm 2011. Đối với cây ăn quả, xu hướng hiện nay là chuyển đổi vườn cây già cỗi sang các loại cây trồng giống mới (giống lai). Hình thành các vùng câyăn trái theo tiêu chuẩn Vietgap, Global Gap.

Báo cáo sẽ phân tích tổng quan các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành hàng rau quả cũng như những thông tin cập nhật nhất về tinh hình sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu và xuất khẩu đối với ngành hàng này.

Để nhận miễn phí bản full báo cáo ngành hàng rau quả, vui lòng liên hệ

Email: info@marketintello.com hoặc trinhhoang@marketintello.com

SĐT: (+84)024-39351419

 

Tóm tắt báo cáo

Phần I. Các yếu tố/động lực thúc đẩy ngành rau quả Việt Nam

1. Thu nhập và chi tiêu
2. Xu hướng tiêu dùng
3. Khoa học và công nghệ
4. Hoạt động đầu tư
5. Luật pháp/chính sách
6. Hợp tác quốc tế

Phần II. Sản xuất rau quả trong nước

1. Sản xuất rau
2. Sản xuất quả
3. Tổn thất sau thu hoạch
4. Diện tích, sản lượng một số cây ăn quả tại Việt Nam

Phần III Tiêu thụ trong nước

1. Quy mô tiêu thụ năm 2014
2. Hệ thống tiêu thụ
3. Mức chi tiêu bình quân
4. Tỉ trọng chi tiêu
5. Tiêu dùng rau quả bình quân đầu người 2014

Phần IV. Nhập khẩu rau quả

1. Tăng trưởng nhập khẩu
2. Thị trường nhập khẩu
3. Thị phần nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới
4. Cơ cấu giá trị sản phẩm nhập khẩu
5. Một số loại quả nhập khẩu
6. Một số loại rau nhập khẩu

Phần V. Xuất khẩu rau quả

1. Tăng trưởng xuất khẩu
2. Cơ cấu thị trường xuất khẩu
3. Cơ cấu giá trị sản phẩm xuất khẩu
4. Một số loại quả xuất khẩu chính
5. Một số loại rau xuất khẩu chính
6. Xuất khẩu rau quả tươi sang các thị trường khó tính

Phần VI. Triển vọng phát triển ngành rau quả Việt Nam

1. Thị trường trong nước
2. Thị trường xuất khẩu

Phần VII. Phụ lục

Phụ lục 1. Thị trường rau quả tại một số quốc gia trên thế giới
Phụ lục 2. Tốp 5 nhà xuất khẩu rau quả uy tín tại Việt Nam
Phụ lục 3. Một số quy định quốc tế về nông sản xuất khẩu
Phụ lục 4. Phương pháp nghiên cứu

Liên Hệ

Trụ sở chính

Suite 305-307, 12 Trang Thi Street,
Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: (+84)04-39351419
Fax: (+84)04-39351418
Email: info@marketintello.com

Chi nhánh

15th Floor, Unit D1502, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh Street,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel : (84-8) 3507 0622