Chuyển động ngành hàng

Vấn đề của doanh nghiệp

Chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế, cấu trúc và chu kỳ phát triển của ngành hàng hay chuyển động của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường luôn là những thông tin không thể thiếu để doanh nghiệp định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dài hạn cho doanh nghiệp.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ nghiên cứu chuyển động ngành hàng (industry dynamics) từ góc độ vĩ mô và vi mô theo yêu cầu của doanh nghiệp. Một nghiên cứu cơ bản về ngành hàng của chúng tôi thường bắt đầu từ việc xem xét xu hướng kinh tế, môi trường kinh doanh, thể chế và đi sâu hơn vào cấu trúc, đặc điểm, xu hướng cạnh tranh và rủi ro của ngành.

Bên cạnh cập nhật các thông tin về thị trường ngành, chúng tôi liên tục theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những phân tích giá trị về xu hướng và rủi ro vĩ mô của thị trường, lượng hóa các tác động từ các cú sốc kinh tế, chính trị và chính sách từ bên ngoài và bên trong.

Giải pháp của chúng tôi 

Industry Dynamics Intelligence là gói giải pháp chúng tôi cung cấp cho khách hàng để liên tục cập nhật xu hướng dịch chuyển cấu trúc ngành, thị trường từ các nguồn dữ liệu và mô hình dự báo đáng tin cậy. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẵn sàng thực hiện các gói nghiên cứu đơn lẻ từ cung cấp thông tin sơ cấp, kết hợp với sử dụng thông tin thứ cấp chuyên biệt, cho tới từng cấu phần của một phân tích tổng thể về chuyển động ngành hàng.

 

 

 

Liên Hệ

Trụ sở chính

Suite 305-307, 12 Trang Thi Street,
Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: (+84)04-39351419
Fax: (+84)04-39351418
Email: info@marketintello.com

Chi nhánh

15th Floor, Unit D1502, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh Street,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel : (84-8) 3507 0622