Báo cáo ngành hàng nước ngọt 2016

Báo cáo ngành hàng nước ngọt 2016

Tải về miễn phí Xuất bản ngày July 2017

Báo cáo dựa trên khảo sát được thực hiện năm 2016 của MarketIntello đối với sản phẩm nước ngọt tại thị trường Hà Nội, các nội dung của báo cáo bao ... Đọc thêm

Báo cáo ngành hàng nước tăng lực 2016

Báo cáo ngành hàng nước tăng lực 2016

Tải về miễn phí Xuất bản ngày July 2017

Với doanh thu hàng năm lên tới 85 nghìn tỷ đồng, thị trường đồ uống không cồn đã giữ mức tăng trưởng bình quân 13,48% trong giai đoạn 2011-2014 và dự kiến ... Đọc thêm

Báo cáo ngành hàng nước uống đóng chai 2016

Báo cáo ngành hàng nước uống đóng chai 2016

Tải về miễn phí Xuất bản ngày July 2017

Báo cáo dựa trên khảo sát được thực hiện năm 2016 của MarketIntello đối với sản phẩm đồ uống không cồn tại thị trường Hà Nội, các nội dung của báo ... Đọc thêm

Báo cáo ngành hàng nước hoa quả 2016

Báo cáo ngành hàng nước hoa quả 2016

Tải về miễn phí Xuất bản ngày December 2016

Báo cáo tập trung vào phân tích hành vi tiêu dùng cũng như mức độ trung thành với sản phẩm nước hoa quả của người tiêu dùng. Đề tải tóm tắt báo cáo, vui ... Đọc thêm

Vietnam Cooking and Edible Oil Sector

Vietnam Cooking and Edible Oil Sector

Giá : 200.00 USD Xuất bản ngày October 2016

In 2015, domestic production of edible oil was estimated at 811.5 thousand tons, only reached 57% of design capacity. The average annual growth rate of edible oil production in Vietnam was 8.7% during ... Đọc thêm