Nguyen Dieu Thuy

Nguyễn Diệu Thúy tốt nghiệp cử nhân Toán Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015. Tại MarketIntello, Thúy giữ nhiệm vụ xây dựng phương án nghiên cứu và trường nhóm nghiên cứu định lượng.

Nguyễn Diệu Thúy tốt nghiệp cử nhân Toán Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2015. Tại MarketIntello, Thúy giữ nhiệm vụ xây dựng phương án nghiên cứu và trường nhóm nghiên cứu định lượng. Thúy có nền tảng vững chắc về Kinh tế lượng, khai thác và phân tích dữ liệu, cùng với khả năng sử dụng STATA và một số phần mềm thống kê, kinh tế lượng khác. Trong suốt 3 năm làm việc, Thúy đã tham gia và quản lý nhiều dự án nghiên cứu thị trường B2B cũng như B2C.

Liên Hệ

Trụ sở chính

Suite 305-307, 12 Trang Thi Street,
Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: (+84)04-39351419
Fax: (+84)04-39351418
Email: info@marketintello.com

Chi nhánh

15th Floor, Unit D1502, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh Street,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel : (84-8) 3507 0622