Nguyen Thi Phuong Mai

Chị Nguyễn Phương Mai có sự hiểu biết sâu rộng về đánh giá tác động và quản lý các dự án nghiên cứu lớn từ nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu đánh giá tác động.

Chị Nguyễn Phương Mai có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án, đánh giá dự án, thiết kế và phân tích dữ liệu khảo sát quy mô lớn. Chuyên môn của chị bao gồm quản lý và đánh giá dự án, thiết kế điều tra quy mô lớn, thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và phân tích dữ liệu. Chị Mai tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ về Xã hội, Khoa học và Công nghệ châu Âu tại Đại học Maastricht, Hà Lan và Đại học Linkoping, Thụy Điển. Chị Mai cũng giữ chức vụ nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) và Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NISTPASS).

Liên Hệ

Trụ sở chính

Suite 305-307, 12 Trang Thi Street,
Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: (+84)04-39351419
Fax: (+84)04-39351418
Email: info@marketintello.com

Chi nhánh

15th Floor, Unit D1502, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh Street,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel : (84-8) 3507 0622