[Infographic] Quy trình nghiên cứu thị trường

Hoạt động nghiên cứu thị trường đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu thị trường. Trong đó cả doanh nghiệp lẫn đơn vị nghiên cứu cần có một cái nhìn thống nhất về bài toán kinh doanh mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó phối hơi để cùng nhau đưa ra một kế hoạch nghiên cứu hợp lý và hiệu quả nhất.

Hoạt động nghiên cứu thị trường đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa doanh nghiệp và đơn vị nghiên cứu thị trường. Trong đó cả doanh nghiệp lẫn đơn vị nghiên cứu cần có một cái nhìn thống nhất về bài toán kinh doanh mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó phối hơi để cùng nhau đưa ra một kế hoạch nghiên cứu hợp lý và hiệu quả nhất.

  • Period21 July 2017

Liên Hệ

Trụ sở chính

Suite 305-307, 12 Trang Thi Street,
Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: (+84)04-39351419
Fax: (+84)04-39351418
Email: info@marketintello.com

Chi nhánh

15th Floor, Unit D1502, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh Street,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel : (84-8) 3507 0622